Matrix Drops Computer

A világmindenség létrejöttekor a teremtő szándéka következtében az információk és az energiák besűrűsödtek, majd testet öltöttek. Többféle elemi részecske keletkezett, amik egyenként megmutatták magukat, külső-belső tulajdonságaikat. Így alakultak ki az ásványok, a fél-drága- és drága kövek.

Valamennyi elemi részecske, sajátos elemi tulajdonsággal rendelkezik. Később az ásványok összerendeződése folytán, egyszerű élőlények, növények és állatok jelentek meg. Minél több ásvány információját foglaltak magukba a teremtmények, az összetettségüknél fogva, annál bonyolultabb élőlények keletkeztek.

A fejlettségi fok csúcsán az ember áll, mindannyian 108 elem parányi részecskéinek rendszerét foglaljuk magunkba. Természetesen ennek köszönhetően, valamennyi elem tulajdonságait és azok végtelen kombinációit birtokoljuk. Ám mint minden bonyolult rendszer magában hordozza a meghibásodás lehetőségét!  Elengedhetetlenül szükséges, a szervezetekben fellépő hibák elhárításához, a bennünket alkotó elemek tulajdonságainak ismerete.

Az emberi lényt felépítő 108 elemnek, 108 testi- és lelki alaptulajdonsága van, valamint ezek kombinációi. Az ókori misztikusok az elemek lelki tulajdonságainak könnyebb felismerése érdekében 108 Isten alakot formáltak. Ezzel példázták, és tettek felismerhetővé egy-egy jellemet, alkatot, karaktert. 

Az elemek zavara leképződhet a testünk hét szintje közül bármelyikre: fizikai-, energia-, érzelmi-, gondolati-, kapcsolati-, lelki- és szellem szintre. Ezek pedig kölcsönösen oda-vissza hatnak egymásra. A rendezettség csak valamennyi szint együttes visszarendezésével érhető el. Egy példával: a lelki zavarok előidézhetnek testi-, és más energetikai problémákat is testmezőinkben.

Buddha tanításaiban a 108 emberi tulajdonságra hívta fel a figyelmet, mivel ezek gúzsba köthetik lényünket. Jézus szintén a lelki- és szellemi világok ismereteinek fontosságára, majd azok megoldására figyelmezteti az embert példabeszédeiben.

A hazugságok tehetetlenséget, örvényeket hozhatnak létre a lényünkben, az igazságok felszabadítanak bennünket. Az elemi igazságok tökéletesen működnek, míg az elemi torzulások problémákat, gondokat szülnek.

Megoldások a felismerésekben, valamint a tökéletes elemi mintákra való ráhangolódásban rejlenek. Ennek érdekében a bennünket alkotó 108 elem információját hívhatjuk segítségül. A Matrix Dropsokban ezek az elemi információk lettek tárolva külön – külön és változatos kombinációkban.

Az első generációs telefonok, fényképezőgépek, kamerák fizikai módszerek alapján működtek. A mai készülékek már kvantumfizikai elvek alapján közvetítik a hangokat, illetve a képeket. Lényegük: minden hangot, képet Fourier függvényekké alakítanak át a jel felvitelekor, majd a matematikai függvények a célállomáson hanggá-, képpé alakulnak vissza. Fourier a nagyszerű matematikus már a XVIII. században felismerte, hogy szinte minden leírható, modellezhető matematikai függvényekkel. Matematikai felismeréseit használják a mai legmodernebb technikai berendezések megalkotásánál.

A kvantumfizikai elveken alapuló magneto-, elektro- és fény spektrométerek a szemmel láthatatlan tereinkben, világainkban található információkat, függvények formájában képesek rögzíteni.

Az elemi információkat és azok kombinációit a Matrix Dropsokban rögzítjük és függvényként vesszük fel, a komputer technika nyelvezetén. A komputereink az egyénekről felvett több millió Fourier függvényt képesek pillanatok leforgása alatt átfuttatni, és az észlelt hibák esetén a Matrix Dropsokban található mintákból a legszükségesebbet kiválasztani.

A régmúltban az alkimisták birtokában volt ez a felbecsülhetetlen értékű misztikus tudás. Az életelixírjeik előállításához kristályszerkezeteket használtak, melyek teljes tökéletességgel és pontossággal, csak a segítő szellemek jelenlétében voltak képesek áttranszformálni az elemi, tiszta információkat vizekbe és drágakövekbe. Saint Germainről, II. Rákóczi Ferenc fiáról találhatóak e vonatkozásban az utolsó fellelhető és hiteles információk.

Képtárak, múzeumok őrzik ennek írásos és festményeken megörökített bizonyítékait. Az épen maradt készülékeket ugyan megtalálták, ám szellemi tudás hiányában működtetni nem voltak képesek.

Az alkimisták tudását sikerült tárgyi és írásos bizonyítékok ismeretében, valamint a szellemvilág sugallatai alapján rendszerbe foglalnunk. Időnként csak úgy, mint a számítógépnek, a szervezetünknek is szüksége van szoftver-frissítésre. A Matrix Drops segítségével visszatérhetünk az eredethez.

Különleges, de a módszer már akkor működésbe lép, amikor a fizikai testben még semmilyen zavar nem manifesztálódott, de már a finomabb régiókban – lélektestben, szellemtestben, mérhető torzulások vannak. A prevenció, a megelőzés jelen esetben nem azonos a korai felismeréssel, ezért más távlatokat nyit.

Egy megemelkedett tudatállapotú ember előre gondolkodik, és be sem megy abba a zsákutcába, amiből olyan sokan rémülten próbálnak kijutni. Tehát fontos tudatni az emberekkel, hogy van több módszer is, amivel a testi, lelki harmóniájuk megőrizhető. Ennek felbecsülhetetlen következménye, hogy szervezetünkben már meg sem jelenhetnek a zavartkeltő tényezők. Ahol már bekövetkeztek a torzulások, ott úgy hangoljuk vissza a szervezetet a természetes anyagaink rezgéseivel, információival, mint a zongorahangoló a húrokat. Ehhez ismernünk kell az etalon hangokat, rezgéseket, információkat.

Az etalon információkat fél-drága- és drágakövekben tároljuk, és kristályokon keresztül közvetítjük egy olyan módszerrel, ahol azok nem érintkeznek a vízzel. Csupán megfelelő távolságban, a behangolandó víz közelében vannak elhelyezve. A víz az információt évekig képes tárolni és megőrizni. A Matrix Dropsban semmilyen vegyület, szervezetre káros anyag nem található.

Azok az érdeklődők akik eljönnek hozzánk, bepillantást nyerhetnek arról, van e olyan elem amely elhangolódott a szervezetükben.  Tanácsot kaphatnak arra, mely Matrix Drops alkalmas azok visszarendezésére.

Az ember elérte fizika határainak csúcsát és rendkívül magas szintre jutott a technikai vívmányok tekintetében.  Ám az ott elért eredményeivel kezdte azonosítani magát, ezért lelkileg és szellemileg lemaradt a fejlődésben. Az emberek nem tudnak megbirkózni önpusztító gondolataikkal és érzelmeikkel, ezért azok könnyen elbánnak velük.

A Matrix Drops Computer megalkotásával, egy mindeddig nem létező tudást hoztunk felszínre.

A komputerünk az embert alkotó hét mező mindegyikében – fizikai-, energia-, érzelem-, gondolat-, kapcsolat-, lélek-, szellem testeiben képes megmutatni azokat a torzulásokat, elhangolódásokat, melyeket a kezelhetetlen érzelmeik, gondolataik vagy netán a kapcsolataik hoztak létre.

Még mielőtt megjelenne a fizikai testünkben bármilyen tünet, a komputer gondolati örvényeinkből fakadó torzulásokat képes kimutatni. Eddig erre az összetett felmérésre a világon egyetlen berendezés sem volt képes. Felbecsülhetetlen értéke van!

Miért fontos ez?

Azok az igényes és önmagukat szerető, testüket, lelküket, szellemüket óvó emberek, akik számára a prevenció – vagyis a korai felismerés jelenti -, a hosszú és boldog élet zálogát, azok időben tudnak tenni azért, hogy testmezőik egy- egy zavara következtében soha ne jöjjön létre elváltozás.

Az emberek szeretik másokra hárítani vagy rábízni az életük feletti felelősségvállalást: orvosra, családtagokra, barátokra netán a lelkészükre, pszichológusukra… Ám a gondolati rabságukból való felszabadulásukat, csak saját érett személyiségük, életvitelük, egy eltorzult gondolkodás megváltoztatásától remélhetik.

Az ember kvantumfizikai értelemben egy csodálatos hullámmező, melynek megdöbbentő mennyiségű mintája és struktúrája létezik.  Az új találmányunk a Matrix Drops Computer képes detektálni a mezők zavarait, és a cseppjeink alkalmazásával lehetőség nyílik azok korrekciójára.

Gondoljuk csak arra, ahogy mai technikai berendezések képesek egy-egy hang-, szín-, kép- és akár egy arc beazonosítására is. Egyes telefonokon működnek olyan programok, melyek egy adott zenét, előadót felismernek.

          Az utca forgatagából, egy rendezvény sokaságából képes az arcfelismerő rendszer kiszűrni azt az egyetlen egy személyt, akit éppen keresnek. Sorolhatnánk a példákat. Mindez kvantumfizika, ami Fourier hullámfüggvényei alapján működik. Barátkozzunk meg ezekkel a fogalmakkal, gondolatokkal, hiszen a mindennapjaink részévé váltak. – Használjuk őket, körülvesznek bennünket.

Mi a kvantumfizikai komputerünkkel és Matrix Dropsainkkal lehetővé tettük az emberi energiamezők – az említett hét testmező – zavarainak korai felismerését, és azok korrekcióját.

Kovács – Magyar András

Az érzékelt és felismert mezők alapján, a vizsgált személyek: energetikai állapotáról, gyengeségeiről, erősségéről, azok pszichés-, lelki- vagy spirituális állapotáról pontos leírást lehet adni. Aki a Matrix Dropsokat alkalmazza, azok számára a látszólag kezelhetetlen tulajdonságaik, gyengeségeik leszelídülhetnek, eltűnhetnek. 

Ha a hozzánk forduló személy változtatni akar eddigi életvitelén, felfogásán, mi az útmutatásunkkal segítségére tudunk lenni. Tanácsadó irodáink és az iskolánk kapui nyitva állnak az érdeklődők előtt, hogy Önökkel együtt ennek az új módszernek köszönhetően kijavíthassuk a várható vagy a már bekövetkezett nemkívánatos dolgokat.

Mit ígér a Matrix Drops?
Egy komoly életminőségbeli javulást!

Zodiákus jegyek és a Matrix Drops:

Mondják, minden emberre hatnak a bolygóállások a fogantatásuk, a mindennapjaik, de talán legerőteljesebben a leszületésük pillanatában. Az egyéni horoszkóp elkészítésekor is ebből indul ki az elemző.

Minden zodiákus jegynek megvannak a negatív és a pozitív aspektusai.  A Matrix Drops segít a negatív hatások, gondolati örvények rabságából kiszabadítani bennünket.

Mit érezhet az, aki alkalmazza a cseppeket? Lélekben, energiákban megerősödve, könnyebben elbánik a gondolataival, az őt ért negatív behatásokkal. Nagyon népszerűek ezek a cseppek, ezért a sikerre való tekintettel ajánlom Önöknek is.

Megtekintés: 60