Matrix Drops Computer, avagy a digitális varázsvessző 1. rész

Megjelent a Leleplező magazin decemberi számában, az Új technológiák rovatban:

Kovács-Magyar András találmánya a Matrix Drops Computer
Kovács-Magyar András találmánya a Matrix Drops Computer

Max Planck beszéde (1918) a Nobel díj átvételekor a következőket mondta:

„Egész életemben az anyagot kutattam, de rá kellett jönnöm a hagyományos értelemben vett anyag valójában nem is létezik. Az anyag egésze kizárólag egy olyan erő hatására keletkezik és marad fenn, mely az atom részecskéit rezgésbe hozza, és végül parányi naprendszerét összetartja. Az univerzumban minden, ami létezik, energia által jön létre. Azt kell feltételeznünk, hogy az energia mögött egy tudatos elme létezik, ami a mátrixot megteremti.”

Matrix Drops Computerrel úgy tudtuk ezt a különös világot megszólaltatni, hogy információs minták segítségével kiléptünk az anyag és energiák világából az információk világába.

A Matrix Drops Computer (MDC) olyan berendezés, amely bármely élőlény mátrix mezőjéből, aurájából információs mintákat képes kicsatolni. A mért adatokat összehasonlítja a készülékben tárolt viselkedési mintákkal. Ezzel a módszerrel tárja fel az egyénre jellemző személyiségbeli vonásokat, tudatának jellemző mutatóit.

A matrix módszerekkel történő mérést nem befolyásolja, hogy a feltérképezendő személy közelben-, távolban-, a földön él vagy a holdon van, esetleg már a szellemek birodalmában. Ugyanis az információs tudatmező valamennyi dimenziót átszövi. A ráhangolódás és a mintavétel egyszerre több síkon (fizikai, energia, érzelem, gondolat, kapcsolat, lélek, szellem) történik. Nem feltétlenül szükséges a személyes jelenlét, bármely élőlényre gondolva a mérés elvégezhető az MDC-vel. Hasonló intuitív állapotot él meg egy misztikus vagy az az ember, akinek látomásai vannak.

A köztudatban él: a híradástechnikai eszközökkel bárkit gyorsan elérhetünk, sőt, szinte a kezünkben tarthatjuk vele a világot. Azt már észre sem vesszük, hogy ez a típusú közelség bizony nem fejleszti az öntudatunkat, azt, amiért elsődlegesen leszülettünk.

Mit lehet mérni a Matrix Drops Computerrel?

A tudatunk fél perc alatt 8 millió kérdésre válaszol. Ezeket az információkat érzékeli a Mártix Drops computer.

Példák a teljessé igénye nélkül:

– életfeladatunkat

– erősségeinket, erényeinket

– nehézfém túlterheltséget a szervezetben

– elektromos túlterhelés (elektroszmog)

– geopatikus sugárzások hatását

– sorsfeladatainkat

– hozzánk kapcsolódó entitásokat, árnyék személyiségeket

– baktériumok, gombák információs zavarait

Tudatszint váltás – átkristályosodás

Miközben a bizalmunk áttevődik a gépekre, kódokra, kijelzőkre, szoftverekre és idegen memóriákra, felhőkre, virtuális dolgokra, közben a saját adottságaink, érzékszerveink és emlékezetünk folyamatosan veszít az érzékenységéből.

A Matrix Drops (MD) készítményeink és a Matrix Drops Computer (MDC) kiutat ajánl az alkalmazóinak ebből a zsákutcából, akik így képesek lesznek a saját tudati rendszereiket aktiválni és éberségre ösztönözni. Az MDC fél perc leforgása alatt több millió kérdést tesz fel a mért személy tudati mezőinek és ezzel párhuzamosan a válaszokat is megkapja. Az egyén tudatának üzeneteit rangsorolva és csoportokba foglalva tárja az önvizsgálatot végző személy elé.

Agytréning, tudattréning digitális kijelzéssel

Plusz adottsága az MD komputernek, hogy az általunk ismert, ám a távolban lévő lényre: személyre-, állatra-, növényre-, entitásra hangolódva szintén képes elvégezni a mérést. A távból történő mérés eredményének pontossága attól is függhet, mennyire vagyunk képesek vizualizálni a megmért lényt. Mondhatjuk: agytréning, tudattréning digitális kijelzéssel.

A kommunikációs vívmányok önmagukban nem képviselnek morális tartalmakat. A Matrix Drops Computer egyik különleges adottsága, hogy az élőlények lelkének igaz és őszinte tükre. Az emberi kapcsolatoknak, a létezésnek egyik leglényegesebb aspektusa a kommunikáció. A világhálón megjelent információk hitelessége sok esetben bizonytalan. A Matrix Drops Computer segítségével a lelkünkből érkező dekódolható üzenetek azonban hitelesek. Aki pedig már önmagának sem hisz, többnyire fél szembe nézni saját lelkiismeretével.

Átkristályosodás

A tudatosodás megértésének egyik kulcsfogalma az átkristályosodás. Ezzel az analógiával jól tudom találmányunkat szemléltetni, majd nyomon követni a folyamatos fejlődéssel elérhető tudatszint váltásokat.

Az átkristályosodás fogalmát elsősorban a geológiában, az ásványtanban, a krisztallográfiában és az analitikai kémiában használják. Például: átkristályosodásnak nevezzük, amikor a közönséges jura-mészkő átváltozik márvánnyá, vagy amikor a szén grafittá és gyémánttá.

A geológiában a változást kiváltó tényezők: a nyomás, a nyírás, a hő és az ezekből adódó feszültség. Az emberi tudatban történő változás hasonló a geológiában tapasztaltakhoz. Tudatszinti változásaink bizonyos életkörülményekből adódó nyomások és feszültségek átélésével, tanulással valamint élethelyzetek belátásával következhetnek be. Tudatunk a pillanatnyi sorsfeladataink megoldásához idomul.

Folyamatosan átkristályosodunk. Mindez megmutatkozik az éppen aktuális tudatszintünk és tudatállapotunk által megformázott domináns kristályszerkezetünkben.

Az MDC–vel való megfigyeléseink nyomán e folyamatok nyomon követhetők és írásos formába dekódolhatók. Így tárul elénk a korábbi emlékeink, megnyilvánulásaink, kapcsolataink és viselkedésünk lenyomatainak lelki háttere.

A lélek jelzései már akkor olvashatóak, érzékelhetőek, amikor a fizikai testben még nem hagytak nyomot. Ugyanis a testünk átkristályosodásához rendszerint hosszabb, rövidebb időre van szükség. Az átélés, megélés által szerzett tudás, tudatosodást és egyben tudatállapot-változást is jelent.

A skaláris jelenségek létezésére James Clerk Maxwell (1831-1879) skót matematikai zseni hívta fel a világ figyelmét, melyet négy matematikai képlettel bizonyított. Skaláris-energiának nevezte el azokat. A tudós a kvantumfizika tudományának egyik megalapozója. Munkáit Albert Einstein szintén felhasználta relativitás-elméletéhez. Őt követte a jól ismert Nicola Tesla, aki már bizonyítani, illetve modellezni is képes volt mindezt. Tesla ”állóenergiának” vagy univerzális hullámoknak nevezte.

A kutatók a skaláris-energiákról a következőket állapították meg:

– Nem lineáris, nem Hertz – i, hanem olyan mezőszerű energiakörök, melyek betöltik a teret. Statikus és mozdulatlan, mindenütt egyszerre jelen lévő.

– Az összes energiaforma, amire gondolhatunk, amivel találkozhatunk, hullámtulajdonságokkal rendelkezik és Hz-ben mérhető (mint pl.: napenergia, hőenergia, elektromosság, mágnesesség, hang). A két meghatározó tulajdonsága az energiaformáknak, hogy milyen gyorsan terjednek hullámaik, illetve milyen intenzitásúak. Pontosabban, mekkora a frekvenciájuk és az amplitúdójuk.

– Képes áthaladni tömör anyagokon anélkül, hogy veszítene intenzitásából. Pontosan emiatt volt képes Tesla közel 100 évvel ezelőtt a skaláris hullámokat átküldeni a Föld túloldalára veszteség nélkül.

– Tömör anyagoknak átadja saját “aláírását”, mintáját. Minden elektromos tér, képes hatással lenni a közelében lévő tárgyakra, de távolról sem olyan mértékben, mint a skaláris-energia. Akkor van nagy jelentősége, amikor a skaláris energiamezőt át akarjuk adni különböző anyagi struktúráknak.

A skaláris-energia végtelenségig képes önmagát kijavítani és regenerálni!

E ténynek a szervezetünkre nézve is fontos kihatásai vannak. A megfelelő skaláris hullámok rendkívül jó hatást gyakorolnak az emberi szervezetre.

– Ez az energia képes fenntartani az eredeti klaszterszerkezetét és a tudati mintázatának alakzatát.

– A széles körben elterjedt definíció szerint a skaláris hullámokat két, teljesen egyforma hullám hozza létre, amelyek szinkronban vannak egymással.

– Képes információt szállítani, nem gyengül az idő múlásával vagy a távolság növekedésével. (A gondolat is hasonlóképen terjed a morfogenetikus mezőben.)

– A skaláris-energia csak természetes módon állítható elő és mindig, mindenhol jelen van az univerzumban.

Mindezek alapján el kell gondolkodnunk azon, hogy a skaláris-energia, mint megnevezés helyesnek bizonyul e. Nem a jelenségről leírtakkal van gond, csupán az elnevezésével. Hiszen olyan energia, ami nem Hertz-i, hanem statikus, az valójában nem lehet energia, hanem valami más. Jelen esetben: matrix információ.

A hullámjelenségek felfedezése idején a síkgeometriától és a matériától eltávolodva, az energiák titokzatos világa jelentette azt a fogalomkört, ami más volt, mint az anyagi tulajdonságok világa. Albert Einstein az E=mxc2 egyetemes képletével már meghatározta azt a tényt, hogy anyag és energia egymásba behelyettesíthetők. A fény kettős természetű, hol részecske, hol hullám. A relativitáselmélettel kaput nyitott a negyedik dimenzió megismeréséhez. Nem beszélt azonban az információk magasabb dimenzióiról. A kutatók sokáig nem tudtak továbblépni az egykor forradalminak számító négydimenziós relativitáselméleten. Ma már tisztán láthatjuk és definiálhatjuk az energiák négydimenziós, tulajdonságait és mérhetőségét.

A korabeli forrásokra hivatkozva még a skaláris-energia fogalmával találkozhatunk, amit a mai kutatási eredmények függvényében matrix információnak nevezek el. A Matrix Drops Computer nem összetévesztendő a biorezonanciás, vagy hasonló készülékekkel! Nem energiát, hanem információt mérnek!

Az energiák és információk közötti alapvető különbség a következő:

Az energia a távolság négyzetével csökken, míg az információ az idő négyzetével növekszik. Az energiák tulajdonsága Hertz-i és időben mérhető a terjedési sebessége. Az információ statikus és megjelenése azonnali az információs mezőben.


Forrás: Leleplező magazin
Összeállította: Szlimák Hajnalka


A Leleplező magazin decemberi száma kapható az újságárusoknál:

Megtekintés: 38