Testet öltött égi sugallatok – Beszélgetés Kovács-Magyar Andrással

Drágakövekkel és kristályokkal körülölelten folyik a Matrix Drops Computer (MDC) általi tanácsadás. A környezet itt is harmóniáról és kifinomult ízlésről tanúskodik.

Mielőtt felfednénk, mit rejt a találmány, a könnyebb megértés érdekében ismerkedjünk meg az információ, a morfogenetikus mező, és az információs terek fogalmával. De kérem, ne ijedjenek meg, hiszen nem olyan bonyolult, mint amilyennek látszik. Különösen nem akkor, amikor anekdotákkal fűszerezve beszél ezekről Kovács-Magyar András.

Az információk, új dimenziókat tárnak elénk. Mindig elmélkedő ember voltam és igyekeztem megtalálni a dolgok mögött meghúzódó okozati tényezőket, mert azok hiányában gyakran súlyos árat fizettünk.

A világot bejárva, régi kultúrák fennmaradt tudását kutatva olyan ismeretekre tettem szert, melyek összegzésével egyedi és különös látásmód birtokosa lettem. Ennek köszönhetően sikerült megoldani számtalan olyan dolgot, amit addig más nem tudott. Gerincsérves betegek százainak, krónikus gondokkal küzdők ezreinek oldódtak meg a gondjai az összefüggések meglátásával. Rájöttem, a földsugárzások nagymértékben rombolják a láthatatlan finom testeinket. Hiába töltődünk fel energiával, ha éjszaka elveszítjük azt. Ez a felismerés volt az egyik kulcs!  Ha földsugárzás-mentes helyre fekszenek az emberek és hozzájutnak a természet tiszta információihoz, ismét visszaáll az egyensúlyi állapotuk. Ezért is törekszem arra, hogy minél több ember megtanulja a földsugárzás mérését. Az iskolámban ez az első napi tananyag.

Az ember információs zavaraink feltárására született meg az MDC találmány, mely remélhetőleg hamarosan eljut minden háztartásba. Különböző médiákon keresztül külső információk birtokába juthattunk – TV, rádió, telefon. Ám ez a forradalmian új berendezés a belsőnkről ad felvilágosítást: a lelkünkről, gondolatainkról, téveszméinkről, sorsfeladatunkról, gyermekkori lelki sérüléseinkről, erényeinkről és gyengéinkről egyaránt. Van még valami, amiről csak kevesen tudnak, mert csupán néhányunkat érint: az esetlegesen hozzánk kötődő árnyékszemélyiségek, entitások – bennünket megszálló szellemek. Aki az utóbbiakban érintett, gyakran érezheti úgy, hogy nem önmaga, hanem szándékától eltérően más akaratát hajtja végre.

Hatalmas lépés volt, amikor a kutatók képesek voltak átlépni az anyag világából a rezgések világába. Ennek legjelesebb képviselői a kvantumfizikusok. A mi esetünkben azonban egy újabb dimenzióról beszélünk: az információról.

Sokan megtapasztalhatták, ha több ezer kilométer távolságban lévő szeretett családtagjával baj történik, képesek megérezni. Egy rádióadó toronytól távolodva, egy bizonyos távolság után már nem lehet fogni az adást, ugyanis az energia a távolság négyzetével csökken. De visszautalva az előbbi példára, az információ terjedése során, nem tapasztalunk efféle fizikai határt. Új látásmódom tette lehetővé a felismerést, miszerint egy olyan jelenségről van szó, amiről még a kvantumfizikusok sem beszélnek.

Az információ viselkedési szabályai mások, mint az anyagé vagy az energiáé. Szívesen beszélek róla, mert lényegesnek tartom ennek ismeretét. Nyilván a számunkra ismeretlen dolgokat nem tudjuk megmérni, és ezért nem tudunk vele bánni sem. Elkezdtem hát kutatni az információ természetét.

Az információ az az esszenciális csoda, amely létrehozott minden létezőt! Az információ határozta meg, hogy milyen anyagok, élőlények keletkeztek, születtek. Végül az információk legmagasabb rendű kapcsolódása során teremtődött maga az ember.

INFORMÁCIÓ ROBBANÁS
INFORMÁCIÓ ROBBANÁS

Fontos az MDC komputer megértéséhez a morfogenetikus mező és az információs terek fogalmának ismerete.

Sokan ismerik a morfogenetikus mező létezéséről tanúskodó – 100 majom – kísérlet. Ennek lényege röviden: egy szigeten a majmok a homokból kiszedett burgonyát elkezdték megmosni, mielőtt elfogyasztották. Egy idő után már a szomszédos szigeten szintén ezt tették a majmok a burgonya fogyasztása előtt. Itt nem volt, nem lehetett közvetlen kommunikáció mégis átvették a viselkedési mintát a majmok egymástól. Jó példája annak, hogy a morfogenetikus mező összeköti a különböző fajokat.

A kérdés, miként lehet mindezt elektronikusan mérni, kimutatni? Hosszas kutatómunkát, kísérletet követően sikerült nekünk, ennek a láthatatlan világnak a komputeres mérése. Ez az MDC találmányunk egy részét képezi.

– Hogy volt képes erre?

Egy olyan technikai berendezés megalkotásával, amelyről 25 éve álmodtam. Ami bizonyos értelemben hasonlít a Hófehérke meséből ismert igazmondó tükörhöz. Tudtam kezdettől, mindezt csak egy igen fejlett bio szenzorral lehet technikailag létrehozni, amely eddig nem volt ismert. A világon elsőként hoztunk forgalomba ilyen komputert.

– Nők – férfiak – szellemek – gondolkodás. Amikor jönnek az ötletei, jön egy „isteni szikra”, vagy férfi aggyal, racionálisan dolgozik?

Többen állítják, hogy a női agy és a férfi agy sok esetben másként működik. Én úgy tapasztalom: vannak érzelmes urak és érzelmes hölgyek, mint ahogyan élnek különösebb érzelmek nélkül is emberek. Nem tudok nagy különbséget tenni férfi és női szenzibilitás között. Bár a lelkem mélyén a nőt többre tartom, mint a férfit. Talán egy hölgy ugyanígy érezhet, ha igazi férfire talál. Egy nő is képes katonássá, férfiassá válni, ám félő, hogy ebben a szerepben az igazi boldogság elkerüli. Egy igazi nő a szelídség, a szépség, a kivételes együttérzés képviselője. Egy igazi nő képes megfinomítani és megenyhíteni a férfi szívét és lelkét. E csodás tulajdonságokat nagyon sokra becsülöm. A feleségemtől kapott finomsággal igyekszem tanítani az embereket, hogy könnyebben megtalálják, felismerjék önmagukat. No és ebben nagy segítségére van mindenkinek az MDC is.

A másik kérdése a sugallatokra irányult. 25 éve érzem magam körül a segítő szellemek jelenlétét. Lehetetlen lett volna nélkülük süket embereket, gyógyíthatatlannak tűnő eseteket meggyógyítani.  Ilyet az ember képtelen önmagában megtenni, bármekkora tudása, hite legyen is. 9 éve kerültem közelebbi kapcsolatba a szellemvilággal. Sugallataik nyomán rendkívüli leletekre, adatokra, módszerekre leltem. Amíg magam meg nem tapasztaltam mekkora áldás, ha magas szintű szellemek vezetik az embert, más tudósok, feltalálok önéletrajzi könyveiben elmesélt eseteket is nehezebben tudtam elképzelni. Persze ma már azt is tudom, nem mindegy ki, vagy kik az ember szellemi segítségei, mert bizony a sötét oldalnak is vannak sugallatai. Lehet beszélgetni halottakkal, akik itt vannak körülöttünk. Lehet az asztrál szellemekkel vagy akár tudósokkal, akik a mentál világok lakói és a legmagasabb intuitív szinten lévőkkel. Ide sorolom azokat a nagy szellemeket, akikre a világban igen sokan, mint szentekre vagy nagy tanítókra emlékeznek.

A szellemek mindenkinek igyekeznek súgni, csak nem biztos, hogy odafigyelnek rájuk az emberek. Én rendszeresen megkérdezem őket a döntéseimnél és kérem jóváhagyásukat, áldásukat. Nekem ez a fajta alázatos hozzáállás mindig beigazolódott az életemben.

– De térjünk vissza a bioszenzorra.

Ha valaki elmegy egy pszichoanalitikushoz, a kérdéseire sok esetben szubjektív választ fog kapni. Aki a lelki fájdalmára keres választ nálunk, annak az MDC mindig objektíven megmutatja a gondjai mögött meghúzódó lelki okokat, attitűdöket, amiket tükörként tár az érdeklődő elé. Az MDC egy perc leforgása alatt több millió kérdést tesz fel a szemmel láthatatlan énünknek, a válaszokat kiértékelve pedig elénk tárja azokat. Mindenki a saját lelkével néz szembe, önmaga láthatatlan énjével kommunikálhat. Sokan ekképpen fogalmaznak ilyenkor: ”Hát igen, ez 30 éve történt, de már úgy eldugtam, hogy arra sem emlékszem mit dugdostam és egyszer csak itt van!” Ez a berendezés nemcsak arra képes, hogy megmérje az ember rezdüléseit, gondolatait. Ha rágondol valaki az édesanyjára vagy a gyermekére, azok erényeit és gyengéit is pontosan kiírja az MDC, pedig lehet, hogy több ezer kilométer távolságra vannak az őket mérő készüléktől.

Matrix Drops Computer (MDC)

Voltak és ma is léteznek olyan emberek, akik képesek a tér és idő korlátain túllépni, rendelkeznek az ún. 6. érzékkel. (ESP=Extrasensory Perseption)

A fejlett technológia segítségével és a Matrix Drops szoftverünkkel sikerült ezt a magas tudati szintet megérinteni, sőt bizonyos értelemben túlszárnyalni.

– A Matrix Drops Computer a szubjektív dolgokat objektívvá teszi?

Mengyelejev-féle periódusos rendszer

– Igen. Köztudott, hogy a világon minden létező dolgot elemek építenek fel. Mindenki emlékszik a tanulmányaiból a Mengyelejev féle periódusos rendszerre, melyben 108 elem szerepel. Az elemeknek azonban nemcsak fizikai tulajdonságaik vannak. Az elemeket kezdetben létrehozó információknak lelki tulajdonságai is kimutathatóak. Ha ezen információk sérülnek, eltorzulnak vagy hiányosak, lelki-, szellemi- és érzelmi gondok keletkezhetnek azokban a létezőkben, akiket, amiket maguk az elemek építenek fel. Legyen akár növényről, állatról vagy éppen az emberről szó.

Az emberek problémáinak hátterében gyakran meghúzódik valamilyen téveszme, amit szintén képesek vagyunk feltárni a Matrix Drops Computerrel. A belátással és az azt erősítő Matrix Dropszokkal már könnyen megszabadulhatunk a lelkünk terheitől és annak következményeitől a testi kivetülésektől. Ez a jelenség a pszichoszomatika fogalmaként ismert.

A téveszméket úgy kell elképzelni, mint egy folyó közepén lévő örvényt, amely egyhelyben forog és az örvényben lévő nem tud tovább haladni, hanem megreked egy adott szinten. Ideális az volna, ha az örvényeinkből kikerülve tovább tudnánk úszni az árral. A téveszmében szenvedő is forog egy-egy gondolata körül, ám egy objektíven megválasztott Matrix Drops kisegítheti ebből az örvényből.

A Matrix Drops cseppek tulajdonképpen „palackba zárt” információk, melyeket a találmányunk segítségével teleportáció útján juttatunk a készítménybe, így sem anyag, sem energia nem köti a materiális világhoz. Ezzel a dimenzionális lépéssel képesek vagyunk az emberi érzéseket, gondolatokat, lelket és szellemet megszólaltatni.

A bioszenzoros vizsgálati módszert és a Matrix Dropszokat már több száz igényes tanácsadó központ, magánszemélyek, családok alkalmazzák és érnek el csodálatos sikereket vele a lelki és szellemi megújulás terén. Célunk, hogy ez a csodálatos ”lelki tükör”, az MDC minél több családban ott legyen, akárcsak a személyi számítógép vagy a mobiltelefon. Akiben megszületett az igény a változtatásra és segítség számára azt itt megismert támogató rendszer, a Matrix Drops központjaink rendelkezésére állnak.

A változások korát éljük. Itt van egy nagy lehetőség, mely új irány a haladó világban. Mindez sokaknak vízválasztó lehet. Tény, hogy egyre több ember igényli és nyit az új eszmék felé, új utakat keresve a lelki, szellemi megújuláshoz. Ebben a szubjektív útkeresésében ad az MDC objektív eligazodási lehetőséget.

Következő számunkban megismerkedhetnek a Matrix Drops kozmetikumcsaláddal, továbbá megismerkedhetnek a Matrix Drops világát népszerűsítő doktorokkal.

Forrás: Csak a nőknek – magazin

Megtekintés: 52